Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.19.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny6 oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW w gm. Kłecko na działce ewid. nr 108/4 obręb Michalcza

 

Decyzja RŚRI. 6220.19.07.2016