Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.21.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej etapu II w miejscowości Charbowo planowanego do realizacji na dzialkach nr 140, 136, 123, 120, 122, 95, 115, 114, 113, 141, 109, 111, 108, 100, 99, 142, 143, 146, 173, 174/1, 174/2, 149, 150 obręb Charbowo i działce nr 158 obręb Ułanowo, gmina Klecko.

 

Decyzja RŚRI.6220.21.2016