Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania RIG.6220.06.2016

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego  trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na dzialce nr 770/3 Kłecko

 

Treść decyzji RIG.6220.06.2016