Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.06.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 770/3, obręb Kłecko