Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.08.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy - etap I, na środowisko.