Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.09.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czecy- etap II, Dziećmiarki.