Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.11.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowy sieci kanalzacji sanitarnej w m. Ułanowo