Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.12.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniary