Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.13.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na srodowisko dla  przepudowy drogi powiatowej 2190P poprzez budowę ściezki rowerowej na odcinku Michalcza - droga wojewódzka nr 190 o szacunkowej długości 1620m na działce nr 88/3 obręb Michalcza