Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.15.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie brako konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na srodowisko dla przebudowy drogi  powiatowej nr 2195P poprzez budowę ściezki rowerowej na odcinku Działyń- Dębnica, o szcunkowej dl. 1100m, planowane do realizacji na działkach nr 35, 31/3, 66 obręb Brzozogaj i 59 obręb Dębnica