Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.16.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW w miejscowości Polska Wieś działki nr 4,5 , na środowisko