Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.18.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii Regionalnego Dytektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działcwe ewid nr 127/11 w Michalczy na środowisko .