Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.19.2016

Zawiadomnienie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziałwania przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 WM w gm. Kłecko na działce nr 108/4 w Michalczy, na środowisko