Zawiadomienie o wydaniu opinii w sprawie RIG.6220.02.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w sprawie modernizacji oczyszczalni scieków. Budowy, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Kłecku.