Zawiadomienie o wydaniu opinii w sprawie RIG.6220.04.2016

Zawiadomienie w sprawie wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w sprawie nałożenia obowiązku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynków chlewni dla trzody chlewnej na działkach nr ew. 676/2,677/5,677/2 m. Kłecko