Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oos RŚRI.6220.08.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechy - etap I.

 

Postanowienie