Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oos RŚRI.6220.11.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowy sieci kanalzacji sanitarnej w m. Ułanowo  

Postanowienie