Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oos RŚRI.6220.12.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniary

Postanowienie