Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oos RŚRI.6220.13.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na srodowisko dla  przepudowy drogi powiatowej 2190P poprzez budowę ściezki rowerowej na odcinku Michalcza - dr wojewódzka nr 190 o szacunkowej długości 1620m na działce nr 88/3 obręb Michalcza

Postanowienie 6220.13.05.2016