Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oos RŚRI.6220.15.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przebudowy drogi  powiatowej nr 2195P poprzez budowę ściezki rowerowej na odcinku Działyń- Dębnica, o szcunkowej dl. 1100m, planowane do realizacji na działkach nr 35, 31/3, 66 obręb Brzozogaj i 59 obręb Dębnica

Postanowienie RŚRI.6220.15.05.2016