Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oos RŚRI.6220.18.2016

Zawiadomienie o wydaniupostanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działcwe ewid nr 127/11 w Michalczy na środowisko .

 

Postanowienie