Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oos RŚRI.6220.19.2016

Zawiadomnienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziałwania przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 WM w gm. Kłecko na działce nr 108/4 w Michalczy, na środowisko

 

Postanowienie