Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oos RŚRI.6220.21.2016

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budy sieci kanalizacji sanitarnej etapu II w miejscowości Charbowo.

Postanowienie 6220.21.04.2016