Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie RIG.6220.04.2016

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynków chlewni dla trzody chlewnej na działkach ewid. 676/2, 677/5 i 677/2 w m. Kłecko