Zawiadomienie o zakończeniu postępowania RIG.6220.02.2016

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków. Budowy, rozbudowy i przebudowy oczyszcalni ścieków w Kłecku.