Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. RŚRI.6220.01.2017

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. budowy budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 208,6 DJP wraz z silosami magazynowymi na paszę, wagą samochodową i utwardzonym układem drogowym na działce ewid. nr 35 w m. Polska Wieś