Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia ooś RŚRI.6220.01.2017

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegajacej na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 208,6 DJP wraz z silosami magazynowymi na paszę, wagą samochodową i utwardzonym układem drogowym planowanym do realizacji na działce ewid. nr 35 w m. Polska Wieś.