Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania RŚRI.6220.01.2017

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydaia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 208,6 DJP wraz z silosami magazynowymi na paszę, wagą samochodową i utwardzonym układem drogowym planowanym do realizacji na działce ewid. nr 35 w m. Plska Wieś.