Postanowienie o zawieszeniu postępowania RŚRI.6220.01.2017

Posanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 208,6 DJP wraz z silosami magazynowymi na paszę, wagą samochodową i utwardzonym układem drogowym planowanym do realizacji na działce ewid. nr 35 w m. Plska Wieś.