Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RŚRI.6220.08.2017

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na budowie w obrębie Kłecko, gm. Kłecko elektrowni fotowoltaicznej "Kłecko 2" składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłaczem energetycznym i stacjami transformatorowym.