Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.04.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczo-inwentarskiego - chlewni z sektorami tuczu wstępnego i końcowego na 49 DJP w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 99 DJP wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi oraz konieczną infrastrukturą techniczną i technologiczną na działce ewid. nr 30, obręb Bielawy, gmina Kłecko