Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.05.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na dz. ewid. nr 951, obręb Klecko, gmina Kłecko