Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.06.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzki nr 190 w m. Kłecko na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: obręb Kłecko - 250/3, 797, 660, 808, 810, 672, 809/9, 815, 675, 818 i 678, obręb Pruchnowo - 8.