Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.07.2017