Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.08.2017