Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.11.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2194P Biskupice-bojanice-Mączniki na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 17/2 i 15, obręb Bojanice oraz 22/3, obręb Mączniki, gmina Gniezno.