Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.05.2017