Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.07.2017