Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.08.2017