Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.01.2017