Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.05.2017

Zawiadomienie o wydaniu postanowień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na dz. ewid. nr 951, obręb Klecko, gmina Kłecko