Zawiadomienie o wydaniu postanowienia RŚRI.6220.01.09.2017

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nalożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 208,6 DJP wraz z silosami magazynowymi na paszę, wagą samochodową i utwardzonym układem drogowym planowanym do realizacji na działce ewid. nr 35 w m. Polska Wieś.