Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie RŚRI.6220.07.2017

 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzki nr 197 w m. Komorowo na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: obręb 0012 KOMOROWO - 119, 126, 133/1, 137, 135, 139, 140, 179, 142, 145, 38, 33/2, 41, 44, 46, 188, 184, 73/2, 59, 180, 100, 181, 92, 67.