Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie RŚRI.6220.08.2017

 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Kłecko, gm. Kłecko elektrowni fotowoltaicznej "Kłecko 2" składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłaczem energetycznym i stacjami transformatorowym.