Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. RŚRI.6220.02.2018

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. budowy instalacji do demontażu pojazdów w miejscowości Ułanowo, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 94.