Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji WOO-II.4235.4.2017.AP.17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkiowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wierceniu otworu KŁECKO-1 w obszarze koncesji nr 10/2007/Ł Murowana Goślina - Kłecko na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 10/1, obręb Pruchnowo, gmina Kłecko.