Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RŚRI.6220.06.2018

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego oraz adaptacji pomieszczenia gospodarczego na kojce dla tuczników w istniejącym budynku inwentarskim zlokalizowanym na działce nr ewid. 784/1 w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie. Po reazlizacji planowanej inwestycji obsada zwierząt w gospodarstwie wzrośnie o 40 szt. (5,6 DJP) i wyniesie maksymialnie 45,08 DJP.