Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RŚRI.6220.02.2018

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu pojazdów w miejscowości Ułanowo, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 94.