Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RŚRI.6220.04.2018

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie budynku inwentarskiego wraz z infarstrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 99 i 61 w miejscowości Bojanice, Gmina Kłecko, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.