Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚRI.6220.02.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu pojazdów w miejscowości Ułanowo, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 94.